Paket Arıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Paket Arıtma Sistemi Nasıl Çalışır? Paket Arıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Paket Arıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Hastane, okul, şantiye, köy ve belde gibi yerlere kurulabilen paket arıtma sistemi, yüksek standartlara sahip, üstün performans odaklı çalışan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile atık suların arıtımı ve deşarjı mümkün hale gelir.Diğer arıtma sistemlerine göre çok daha uygun maliyetlerle kurulumu yapılır ve aynı gün devreye alma tamamlanır. Sistem herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan çalışır. Otomatik çalışma prensibi ile atık su arıtma sürecini kendi yönetir.

Arıtma işlemi reaktör tarafında gerçekleşir. Atık su miktar ve yoğunluğuna göre reaktörün boyutu belirlenir. Uygun tesis boyutlandırması yapıldıktan sonra tesisin kurulumu ve devreye alması tamamlanır. Havalandırma, çökeltme ve tahliye gibi fonksiyonlar otomasyon paneli tarafından kontrol edilir.